Verenigingen in Holwerd

Hier vind u belangrijke informatie over verenigingen in en rondom het dorp

Hieronder vindt u een opsomming van de diverse verenigingen in Holwerd, aanvullingen en wijzigingen kunt u doorgeven via: verenigingen@www.holwert.frl.

Crescendo Holwerd

Chr. Muziekvereniging De Bazuin

Vereniging Ecolana

De Kustvliegers

Toanielferiening Pro Rege

Wad'n koor

The Sound

Christelijke Oranjevereniging Holwerd