Vervangen zieke bomen Teebus en Joh. Piersonstr.

okt 30, 2021 | Het dorp

Uit de jaarlijkse inspectie van de gemeente bleek dat de essen in Holwerd e.o. een verminderende vitaliteit/essentakziekte bezitten. Hierdoor is het nodig om een aantal essen te kappen. Het gaat om essen aan de Teebus en de Johannes Piersonstrjitte:

Boomplantdag 10 november
Voor elke gekapte boom wordt minimaal één boom geplant. Aan de Johannes Piersonstrjitte gebeurt dit op de boomplantdag op 10 november in samenwerking met de Tijstream. De kapwerkzaamheden aan de Johannes Piersonstrjitte zullen plaatsvinden enkele dagen voor de boomplantdag. Op de dag zelf zullen de kinderen samen met hun leerkracht en wethouder Fedde Breeuwsma de bomen planten.

Meer informatie
Van de gemeente ontvingen wij onderstaande brieven met meer informatie over het vervangen van de zieke essen en de boomplantdag. Omwonenden ontvangen zelf nog een brief met informatie over de werkzaamheden.
Brief Boomplantdag
Brief vervanging zieke essen

Geverifieerd door MonsterInsights