‘Vogelakker heeft enorme impact’

aug 16, 2019 | Het dorp

Pootgoedteler Syds Miedema uit het Friese Holwerd is een van de leden van het agrarische collectief Waadrâne met vogelakkers. Hij verbaast zich over de vele passanten die stoppen om een foto te maken. De bloemenpracht trekt insecten en vogels. En ook veel burgers.

Inmiddels is Syds Miedema eraan gewend. Een automobilist – op weg naar de haven van Holwerd om vervolgens af te varen naar Ameland – stopt langs de kant van de weg en het hele gezin stapt uit. Er wordt een selfie gemaakt met Miedema’s vogelakker op de achtergrond in beeld. Een paar seconden later staat zijn akker op de sociale media.

Steeds meer vogels

“Weer een paar ambassadeurs erbij”, weet Miedema. Als hij tijd heeft, stapt hij even van de trekker en knoopt een praatje aan. Hij vertelt dan waarom hij de akker met bloemen heeft ingezaaid en dat er steeds meer vogels op afkomen. Met een beetje geluk vliegt er net op dat moment een fazant omhoog.

De passanten vinden het altijd geweldig dat hij zich inzet voor de natuur. “Zoveel complimenten krijg je niet als akkerbouwer. Hiermee wel. Dit maakt van mij een trotse boer. Mooi toch?

Avondexcursies

Miedema is 1 van de 4 akkerbouwers van het agrarisch collectief Waadrâne die komende weken een aantal avondexcursies houden voor bewoners uit de omringende dorpen in het noorden van Friesland. Mensen zien de bloemenstroken en vogelakkers wel, maar de meesten kennen niet het verhaal erachter. “Dat verhaal willen we graag vertellen. Die bloemen trekken insecten aan en geven zaad. Dat trekt vogels aan. Ik zie nu vogels die ik hier nog nooit heb gezien. Onze successen willen we graag delen met onze buurtbewoners.”

Ik heb met mijn collega’s gesprekken die ik vroeger nooit had. Vragen we elkaar of we nog een nieuwe vogel hebben gezien.

Miedema draait er niet omheen. De belangrijkste drijfveer om met het natuurproject van Waadrâne mee te doen, was de vergoeding. “Omgerekend per hectare levert een vogelakker hem meer op dan een hectare graan. Dat was 4 jaar geleden mijn motivatie om me aan te melden. Maar nu zie ik wat het effect is van al die bloemen op het aantal vogels. Ik heb met mijn collega’s gesprekken die ik vroeger nooit had. Vragen we elkaar of we nog een nieuwe vogel hebben gezien. Ik ben verbaasd over mezelf.”

Bloemrijk akkermengsel

Miedema heeft een akkerbouwbedrijf en is gespecialiseerd in pootaardappelen. Twee minder courante stukken grond heeft hij gebombardeerd tot vogelakker. Vier jaar geleden zaaide hij de percelen in met een bloemrijk akkermengsel. Afgelopen voorjaar heeft hij nog wat extra granen en zonnebloemen toegevoegd. “Kleine akkervogels zoals de veldleeuwerik vinden hier van alles. Insecten- en zaadeters komen in groten getale op mijn akkers af. Ze vinden voedsel, schuilgelegenheid of ze nestelen er.”

Zeldzame insecten

Miedema is geen vogelaar, laat staan een entomoloog. “Ik weet meer van pootaardappelrassen dan van vogelsoorten. Maar we willen natuurlijk wel weten wat het effect is van onze inspanningen op de biodiversiteit. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan door deskundigen. De eerste resultaten stemmen tot optimisme. Er worden insecten aangetroffen die in deze regio zeldzaam zijn. Goed om te weten. Wij willen graag dat ons zesjarig project een vervolg krijgt, want anders is er een hoop geld weggegooid. Wetenschappelijke gegevens zijn belangrijk om een doorstart te maken over twee jaar.”

Over gebrek aan aandacht heeft hij niet te klagen. “Jaarlijks vieren 2 miljoen mensen vakantie op Ameland. Die rijden allemaal over de pier naar de haven en komen langs een van mijn vogelakkers. De eerste jaren stopten ontzettend veel mensen om foto’s te maken. Ik zag ze op Twitter en Facebook voorbijkomen. Ik wist niet wat ik meemaakte. Dat gebeurt nu wat minder. Blijkbaar zijn veel passanten er nu aan gewend.”

Veranderende sector

Hij zal zijn goede grond niet gauw inzaaien met bloemen. “Met pootaardappelen verdienen wij ons inkomen. Daar kan geen natuurvergoeding tegenop. Maar elk bedrijf heeft wel een overhoek die geschikt is voor een vogelakker. Ik ontmoet veel collega’s die belangstelling tonen. Ze vragen mij of ze ook aan het project kunnen meedoen. Wat dat betreft is de sector echt aan het veranderen.”

Bron: Boerderij.nl

Aart van Cooten
freelance redacteur

Syds Miedema: “Ik zie vogels die ik hier nog nooit heb gezien.
Foto: Mark Pasveer

Geverifieerd door MonsterInsights