Zoals ook in de laatste Doarpsbel van Dorpsbelang Holwert valt te lezen, werken we als stichting samen met onze partners aan de nog openstaande vragen rond Holwerd aan Zee. Over dit traject heeft de stuurgroep een voortgangsbrief gestuurd naar Provinciale Staten en de gemeenteraad. Deze voortgangsbrief is hier te lezen.

Op basis van de eerste resultaten hebben we er alle vertrouwen in dat we de antwoorden nog voor de zomer van 2024 kunnen presenteren en dat hiermee alle lichten voor Holwerd aan Zee op groen komen te staan. Bijvoorbeeld als het gaat om de planologische invulling en de juridische bedreigingen voor de landbouw in de omgeving. Het verziltingsvraagstuk was al ondervangen (link presentatie Friese Staten). Sterker nog: we kijken eerder naar een verbetering van de zoetwaterbeschikbaarheid. Dit geldt ook voor de bodemkwaliteit en het verbeteren van de verkaveling in het gebied. Verkavelen voor groei betekent dat boeren minder op de weg zitten en meer op het land. Het gebiedsproces als plus voor de boeren.

De plus zien we ook voor de financiering van Holwerd aan Zee. Zo heeft het Investeringskader Waddengebied (IKW) aangegeven de gebiedsontwikkeling Holwerd aan Zee te ondersteunen van droom naar werkelijkheid. Een mooi signaal in de aanloop naar de Waddenfondsaanvraag die op dit moment wordt opgesteld. En zo hebben we nog wat ijzers in het vuur. Eén daarvan is de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). In het tweede kwartaal 2024 legt Rijkswaterstaat namens PAGW aan de minister een positief advies voor over de inzet van PAGW-middelen voor Holwerd aan Zee. Het gaat hier om een bedrag van 12 tot 15 miljoen euro.

Wat ons betreft is dit positieve advies van Rijkswaterstaat een prachtig begin van 2024 en de reden dat we als stichting Holwerd aan Zee vol vertrouwen blijven koersen op de start van de uitvoering van Holwerd aan Zee in 2025.

Folle lok en seine en sûnens tawinske foar 2024!

Stichting Holwerd aan Zee

Geverifieerd door MonsterInsights