ZATERDAG 11 september : actie tegen nieuwe gaswinning onder Werelderfgoed Waddenzee

sep 10, 2021 | Algemeen, Nieuws

WIJ ZIJN BOOS EN TELEURGESTELD!!

Daarin staan we niet allee, daarom ….…

ZATERDAG 11 september : actie tegen nieuwe gaswinning onder Werelderfgoed Waddenzee

Minister Blok van Economische Zaken en Klimaat heeft recent bekend gemaakt dat wat hem betreft NAM kan starten met nieuwe aardgaswinning onder het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee. Tegen dit besluit wordt actie gevoerd op zaterdag 11 september. Dit op initiatief van de SP Steatefraksje Fryslân. Meerdere Friese Statenfracties sluiten aan. Verzameld wordt om 15.30 uur bij het kruispunt Seepmawei/Hantumerwei in Ternaard. Na een welkomstwoord door Tweede Kamerlid Sandra Beckman (SP), volgt een wandeling van zo’n 20 minuten naar de bestaande boorlocatie van de NAM bij de sportvelden van Ternaard. Hier zullen meerder sprekers het woord voeren. Wees welkom om aan te sluiten en om je stem te laten horen.



Nieuwsbrief Omgevingsproces Ternaard

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de nieuwsbrief nr. 6 over Omgevingsproces Ternaard. Deze nieuwsbrief is onlangs verstuurd door de
gemeente Noardeast-Fryslân in samenwerking met de andere partijen: het ministerie van EZK, de NAM, de provincie Fryslân en It Wetterskip Fryslân. Via deze nieuwsbrief worden alle betrokkenen met regelmaat geïnformeerd over de drie verschillende sporen van het omgevingsproces Ternaard. De drie sporen gaan over het vergunningentraject (RCR), het Ontzorgingsspoor en de Investeringsagenda.